www.tunnis.nl


Website gemeente Sint Anthonis
Klik hier voor alle gemeenteberichten


Persbericht
24-05-2019

Bouw 8 patiowoningen op De Sprenkel in Sint Anthonis
In januari is gestart met de bouw van fase 2 van project De Sprenkel in
Sint Anthonis. De 8 patiowoningen krijgen inmiddels al vorm. Een mooi moment
om met de toekomstige bewoners de start van de bouw te vieren.
In het bijzijn van bouwbegeleider Vastgoedregisseur, Bouwbedrijf Hartman B.V.
en Bulkens Architecten hebben de bewoners de eerste steen gemetseld en
kregen ze de kans om even in hun toekomstige woning te staan.
Wethouder Bollen: "Goed om te zien dat alle bewoners hun individuele woonwensen
kunnen realiseren in hun toekomstige woning. Ook worden weer twee woningen verhuurd.
Dus wederom een mooie diverse toevoeging aan de woningvoorraad in Sint Anthonis."


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9 nieuwe woningen in Hanenspoor

SINT ANTHONIS – In de wijk Hanenspoor zullen 9 nieuwe woningen gebouwd worden.
En dat is goed nieuws, want een groot deel van de braakliggende grond wordt
daarmee opgevuld. De koopovereenkomst werd op maandag 20 mei ondertekend in
het gemeentehuis. De wijk is al meerdere jaren in aanbouw. Deze kwam stil te liggen toen de economische
crisis van kracht was. Nu zal de wijk uitbreiden met maar liefst 9 woningen. “We zijn erg blij
met deze ontwikkeling. Bouwbedrijf van Oijen gaat hier aan de slag. Zij hebben de
omwonenden gesproken en de vormgeving van de bouwplannen daarop afgestemd. Zowel
qua type als qua uitstraling worden de woningen een passende aanvulling in de wijk”, aldus
wethouder Bollen. “Daarnaast past het bij de duurzaamheidsambitie van onze gemeente
doordat deze woningen Nul op de Meter (NOM) zijn. De woonlasten voor de toekomstige
bewoner(s) zijn daarmee aanzienlijk lager.”
De bouw omvat 6 half-vrijstaande woningen en 3 multiwoningen. Multiwoningen zijn geschikt
voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder voor senioren doordat de slaapkamer en
badkamer op de begane grond zijn gesitueerd. “Het is belangrijk dat er voor jong en oud een
passend woningaanbod is in onze gemeente. Met de bouw van deze 9 woningen – en
geïnteresseerden voor de laatste kavels – is de
dafronding van de wijk Hanenspoor in zicht”,aldus de wethouder.
Hanenspoor staat bekend als gezellige en kindvriendelijke wijk. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met MVS Makelaardij Boxmeer. Zij verzorgen de verkoop van de
9 woningen namens Bouwbedrijf Van Oijen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 17-05-2019

Aftrap eerste sportmiddag in Wanroij
Motoriek ontwikkelen met plezierWANROIJ – Vrijdag 17 mei werd de eerste van drie sportmiddagen georganiseerd in
De Hoepel in Wanroij. Deze sportmiddag stond in het teken van (bal)motoriek en
plezier in sport. Wethouder Bellemakers verzorgde de aftrap.
Leerlingen van groep 1 t/m 4 van Basisschool De Sprong leerden spelenderwijs over hun
motoriek. “Het sportaanbod is tegenwoordig zo divers dat er voor iedereen een passende
sport te vinden is”, aldus wethouder Bellemakers. “Het is belangrijk om op jonge leeftijd al
kennis te maken met het plezier van sport. De bijdrage die teamsporten leveren aan de
persoonlijke ontwikkeling kwam vandaag ook goed naar voren. We kijken terug op een
succesvolle eerste sportmiddag.”
De sportmiddagen worden in samenwerking met Stichting DoeJeMee, Constantia, Activia,
HVW, TV de Raam en de gemeente georganiseerd. De jeugd werd begeleid door Stichting
DoeJeMee, die ook het gevarieerde balsportprogramma verzorgd heeft. “Vanuit de
gemeente zijn ook twee ambitieuze stagiaires betrokken: Lars en Kevin. We willen namens
de gemeente iedereen bedanken voor hun bijdrage, die tot deze succesvolle middag heeft
geleid. Dat geldt ook voor alle jeugd, bezoekers en vrijwilligers: het was een leuke en
doeltreffende middag”, aldus de wethouder.
Er volgen nog twee andere sportmiddagen, op 24 mei en op 21 juni. Alle jeugd is van harte
welkom om mee te doen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
04-05-2019

Oelbroeck heropent maandag haar deuren
Gezamenlijke koers voor gedeeld belang
SINT ANTHONIS – Een goed gesprek heeft geleid tot een gezamenlijke koers,
waarbij Oelbroeck haar deuren op maandag 6 mei heropent, onder beheer door
de vrijwilligers.
Gemeentebestuurders en Vrienden van Sint Tunnis zijn op vrijdag 3 mei om tafel
gegaan om oplossingen te bespreken, waarbij voorafgaand ook telefonisch contact is
geweest met het bestuur van Oelbroeck. Bij het gesprek is in gezamenlijkheid
besloten dat Oelbroeck haar deuren aankomende maandag heropent voor alle
gebruikers. Ook is tijdens dit gesprek de voorkeur uitgesproken voor beheer door
vrijwilligers, aan wiens inzet de accommodatie haar maatschappelijke waarde dankt.
Die koers wordt ingezet.
Wethouder Huub Bellemakers voegt toe: “We willen als college benadrukken dat we
niet van mening zijn dat de complicaties, die gebruikers de afgelopen dagen ervaren
hebben, in welke vorm dan ook aan de vrijwilligers toegekend kunnen worden. Het is
juist de inzet van vrijwilligers die een belangrijke bijdrage levert aan de
gemeenschap. Aan ieder die dat de afgelopen periode anders heeft ervaren, bieden
we als college dan ook onze welgemeende excuses aan. Daarnaast heb ik
telefonisch contact gehad met het bestuur van Oelbroeck, waarbij namens het
college ook excuses gemaakt zijn voor het verloop van dit proces.”
Mede vanuit een terugblik op het proces, is het voornaamste aandachtspunt voor de
samenwerking het in stand houden/herstellen van de dialoog. “We willen de
komende twee weken gebruiken om met elkaar, in goed overleg, tot een bestendige
oplossing te komen. We staan positief in de samenwerking en zijn blij dat we in
gezamenlijkheid voor deze koers gekozen hebben”, aldus de wethouder.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeentebericht
30-04-2019

Bestuur Oelbroeck kiest voor stoppen, gemeente kiest
voor doorgaan: “Inwoners mogen niet de dupe zijn.”

SINT ANTHONIS – De gemeente vindt dat Oelbroeck beschikbaar moet blijven
voor alle inwoners. Via een brief laat het bestuur van Oelbroeck weten eerder
te stoppen dan afgesproken.
“Wij voelen ons als gemeente verantwoordelijk om te zorgen dat onze inwoners, de
gebruikers van Oelbroeck, niet de dupe worden van de keuze van het bestuur van
Oelbroeck om per direct te stoppen” aldus wethouder Huub Bellemakers in reactie op
de brief die het bestuur van Oelbroeck naar de gemeente stuurde. De secretaris van
Oelbroeck en de bestuursleden hebben namelijk vandaag te kennen gegeven om
met onmiddellijke ingang alle taken neer te leggen.
Zoals afgesproken, liet de gemeente op verzoek van het bestuur van Oelbroeck
weten wie het beheer per 1 mei zou overnemen, wat noodzakelijk was omdat het
bestuur het beheer slechts tot 5 juli zou voortzetten. Ondanks grondige pogingen om
contact te krijgen met het bestuur van Oelbroeck – maar tevergeefs – liet het bestuur
per brief aan de gemeente weten haar taken per direct neer te leggen, de deuren per
direct voor iedereen te sluiten en het gebouw per direct terug te geven aan de
gemeente.
De gemeente betreurt het ontzettend dat het bestuur van Oelbroeck hiervoor kiest en
dat gebruikers onaangekondigd voor een gesloten deur staan. Uit de vele meldingen
van inwoners blijkt dat velen niet geïnformeerd zijn door het bestuur van Oelbroeck
over het sluiten van de deuren.
Zo lijkt een avond ten behoeve van Alpe d'HuZes plots geen locatie te hebben,
waarvan de opbrengsten volledig naar KWF gaan. Zo mist Sint Cecilia plots de
gelegenheid om te repeteren voor een optreden in mei. En ook het dagelijks gebruik
door alle inwoners ligt stil. De afspraak was dat het bestuur tot 5 juli zou voortzetten,
waarna een georganiseerde vervanging de rol op zou pakken.
Vanuit de gemeente zijn afspraken nagekomen en zijn raadsbesluiten leidend
geweest. Nu het bestuur van Oelbroeck deze keuze heeft gemaakt, gaat de
gemeente per direct oplossingen in werking zetten om deze tegenslag voor de
inwoners recht te zetten, zodat iedereen zo snel mogelijk weer gebruik kan maken
van Oelbroeck. De dansgroep die morgen gebruik zou maken van Oelbroeck? Die
gebruikt morgen de hal van het gemeentehuis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 19-03-2019

Jeanine Vonk – Van Meteren nieuwe gemeentesecretaris Sint Anthonis


SINT ANTHONIS – Het college van B&W heeft dinsdag 19 maart Jeanine Vonk (52 jaar)
benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. Zij zal op 19 maart aan de slag gaan. Tot
voor kort vervulde zij dezelfde functie bij de gemeente Neerijnen.
Burgemeester Marleen Sijbers laat weten zeer verheugd te zijn met deze benoeming.
“Ik ben ervan overtuigd dat Jeanine met haar ervaring in Neerijnen en de
herindeling tot de nieuwe gemeente West-Betuwe de juiste persoon is om de
organisatie de komende jaren mee te nemen naar de beoogde herindeling.
Zij kan daarin veel betekenen voor zowel ons als college als de organisatie.
Daarnaast hebben wij haar leren kennen als een prettig persoon, die openstaat
voor anderen. Wij kijken uit naar de samenwerking.” Jeanine heeft er bijzonder
veel zin in om te starten bij de gemeente Sint Anthonis. Zij kijkt uit naar een
fijne samenwerking met zowel de medewerkers als het bestuur.
Naast haar functie als gemeentesecretaris is Jeanine Vonk secretaris van de Ledenraad
coöperatie Univé Zuid-Nederland. Zij is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Herwijnen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
15-03-2019

Weekendafsluiting vanwege aanpassing N602 in WanroijWANROIJ – In verband met een aantal aanpassingen die aan de weg worden
doorgevoerd in het centrum van Wanroij, wordt de N602 in het weekend van 23 en 24
maart ter plekke afgesloten. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute
ingesteld. Gedurende de beide dagen vinden er technische werkzaamheden plaats.
Hierbij worden verbeterpunten verwezenlijkt die in overleg met de werkgroep tot
stand zijn gekomen. De belangrijkste is een aanpassing van de oversteek ter
hoogte van het kerkplein. Zo wordt het zebrapad verbreed en wordt de oversteek
vastgelegd in vers beton. Het beton moet voldoende uitgehard zijn, alvorens er
weer verkeer over de weg kan. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen
voeren, wordt de N602 in Wanroij beide dagen afgesloten. De afsluiting gaat in
op zaterdag 23 maart om 07.00 uur en wordt volgens planning op zondag 24 maart
om 18.00 uur weer opgeheven, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld. Deze wordt
aangegeven met de bekende gele borden.
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de N602, zie www.sintanthonis.nl/n602.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
19-02-2019

Zonnepark gemeente Sint Anthonis blijft streven.
WESTERBEEK – Ondanks de beperkingen op het stroomnet wil Solar Provider Group
toch doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van een zonnepark aan de
Nieuweweg. Met de komst van een zonnepark zou de gemeente Sint Anthonis een
grote stap dichterbij het doel komen om een energieneutrale gemeente te zijn.
Solar Provider Group werd eerder door de gemeente geselecteerd om het
veelbelovende ontwerp te realiseren. “Het is meer dan een zonnepark.”
Het akkoord van de gemeenteraad op 13 september 2018 betekende het startsein
voor duurzame denkers om hun visie te vertalen naar een ontwerp voor een
zonnepark. De ingediende ontwerpen zijn vervolgens kritisch beoordeeld.
“Allereerst verdient elk ingediend ontwerp een compliment. Er is veel tijd en
aandacht gestoken in het onderbouwen van de plannen volgens de criteria zoals
die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, aldus wethouder Huub Bellemakers.
“We zijn ook erg enthousiast over het ontwerp van Solar Provider Group.
Het is meer dan een zonnepark. De recente berichtgeving dat een snelle
realisatie niet meer mogelijk zou zijn was dan ook een grote tegenvaller.”
Op 23 januari kwam het nieuws naar buiten dat er in de regio Land van Cuijk
een capaciteitstekort is op het hoogspanningsnet. Na overleg heeft de
Solar Provider Group besloten om door te gaan met de vergunningaanvraag en de
realisatie van het zonnepark. “De combinatie tussen de zorgboerderij,
het zonnepark en de omgeving is zo bijzonder, dat we niet anders kunnen dan
door blijven gaan. Wellicht loopt het project vertraging op, maar we geloven
in de kracht van dit project”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group.
De beoogde locatie van het zonnepark is aan de Nieuweweg in Westerbeek, waar
het als duurzame aanwinst een toevoeging wordt op het groene perceel.
Het agrarische karakter gaat niet verloren. Integendeel, met schapen die onder
de panelen grazen op het groene landschap krijgt het een bijzondere nieuwe look,
passend bij deze tijd. Liefhebbers van een gezonde snack en mooie bloemen
vinden hun plezier in de pluktuin, “Hier vind je vele soorten fruit en groenten
die je direct kan eten”, aldus de wethouder. Daarnaast stimuleert het plukbos
de insectenpopulatie in het gebied met inheemse wilde bloemen. Met het ontwerp
wordt dankbaar gebruik gemaakt van het zonlicht. In totaal betreft het ontwerp
9 hectare, waarvan 1 hectare in gebruik zal zijn door een zorgboerderij.
De cliënten verzorgen hier de schapen die onder en naast het zonnepark grazen.
Zij worden begeleid door vrijwilligers en de eigenaren. Dat is een leerzame
activiteit voor de cliënten, blijkt uit het onderzoek De betekenis van
landbouwhuisdieren in de hulpverlening, door Wageningen University & Research.
“Er is bewust gekozen om daginvulling bij het zonnepark te betrekken.
Het zonnepark draait niet alleen om productiviteit, maar juist om het
persoonlijk contact met elkaar”, aldus Richard Stouthart van Solar Provider Group.
Het perceel biedt ook gelegenheid voor onderzoek naar de effecten van zonneparken
op de bodemgesteldheid, dat Wageningen University & Research wil verrichten.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
25-01-2019

Wonen op maat in Sint Anthonis
Fase twee van bouwproject De Sprenkel van start


SINT ANTHONIS – De tweede fase van bouwproject De Sprenkel gaat van start.
Van de grond af aan worden acht woningen gebouwd aan de Deken Molmanstraat,
afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners.
Acht woningen op maat
Fase twee van De Sprenkel bestaat uit acht woningen, waarvan zes koop- en
twee huurwoningen. Hartman Bouwbedrijf gaat de woningen bouwen.
De graafwerkzaamheden zijn inmiddels verricht. Wethouder Wouter Bollen zette
daarbij de eerste schop in de grond. “Waar we als gemeente naartoe willen, is
dat de bewoners bij de bouw van hun woning zelf vorm kunnen geven aan hun huis.
Daar is De Sprenkel een goed voorbeeld van”, aldus wethouder Bollen.
“Van ontwerp tot aan de afwerking hebben de bewoners inspraak en
keuzemogelijkheden. Deze betrokkenheid en participatie leiden tot een
resultaat waar we allemaal trots op zijn. Zo zien we het graag.”

Hechte buurt
In de reeds voltooide eerste fase van het bouwproject bleek de nauwe
samenwerking met de bewoners ook een groot succes. Hierbij werden maar
liefst tien woningen gebouwd en werd bij de oplevering het stokje symbolisch
overgedragen aan de nieuwe groep, die nu in fase twee aan de slag gaat.
“Zo’n samenwerking levert in de praktijk zelfs meer op dan een woning naar
wens. We zien ook dat mensen al een relatie opbouwen met de toekomstige buren.
Zodra je de sleutel van je woning krijgt, ben je dus ook al deel van de buurt
Hetzelfde zullen we nu ook bij de groep van fase twee zien”, aldus de wethouder.
De oplevering van de woningen staat gepland voor het 4e kwartaal van 2019.

Vastgoedregisseur B.V.
Vastgoedregisseur BV. begeleidt de groep bij de realisatie van hun wensen voor
de woningen. Deze samenwerking verloopt voortvarend. De voorbereidingen voor het
volgende project – Op de Beek – worden ook al getroffen. Daarvoor organiseert
Vastgoedregisseur B.V. op 21 februari een informatiebijeenkomst.
Geïnteresseerden zijn hier van harte welkom om het gesprek aan te gaan.
Meld je aan via info@samenbouwen.in en ontvang de uitnodiging met alle
informatie. Met dezelfde betrokken werkwijze beloven ook hier woningen
op maat uit voort te komen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
13-01-2019

Jeffrey Herlings, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De gemeente Sint Anthonis feliciteert Jeffrey Herlings, omdat hij bij
Koninklijk Besluit benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op zondag 13 januari, tijdens het KNMV Motorsport gala in de
Amphion Schouwburg te Doetinchem, werd hij verrast door Minister Bruins
van Medische Zorg en Sport. Aan het einde van het feestelijke programma
heeft de minister de versierselen die bij deze Koninklijke Onderscheiding
horen bij Jeffrey Herlings opgespeld. Burgemeester Sijbers was namens de
gemeente Sint Anthonis aanwezig om hem te feliciteren met deze prachtige
en welverdiende onderscheiding.

Jeffrey Herlings, woonachtig in Oploo (gemeente Sint Anthonis), is een
uitzonderlijke topsporter. Hij begon als jongetje van 4 jaar met motocross
en heeft zich ontwikkeld tot een topsporter pur sang. Hij is nu voor de
vierde keer wereldkampioen, eerst drie keer in de MX2-klasse en nu, in 2018,
zelfs in de koningsklasse van de motocross, de MXGP.

Motocross is een technische sport, fysiek zwaar en blessure gevaarlijk.
Bovendien is er de sterke concurrentie van een groot, breed en
internationaal spelersveld. De sport heeft internationaal aanzien en van
de sporters wordt enorm veel gevraagd. In 2017 mocht Jeffrey Herlings al
uit handen van onze Commissaris van de Koning de provinciepenning en het
ereburgerschap van Noord-Brabant ontvangen.

Sint Anthonis was van 1947 tot 1985 de thuisbasis van één van de grootste
motorsportwedstrijden - de Motocross der Azen - met 40.000 bezoekers.
Dat het onze Majesteit, Koning Willem-Alexander, behaagd heeft om wereldkampioen
Jeffrey Herlings te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, is een
geweldig eerbetoon en de gemeente Sint Anthonis is ongelofelijk trots op
Jeffrey Herlings. Met zijn focus, discipline, doorzettingsvermogen en zijn
uitzonderlijke verdiensten is hij een groot voorbeeld voor een nieuwe
generatie sporters. Jong en oud, motorliefhebbers en sportliefhebbers
hebben heel veel respect en waardering voor hem.

Verdiensten van Gedecoreerde:
2010: 2e MX2-klasse
2011: 2e MX2-klasse
2012: Wereldkampioen MX2-klasse
2013: Wereldkampioen MX2-klasse
2014: 2e MX2-klasse
2015: 7e MX2-klasse
2016: Wereldkampioen MX2-klasse
2017: 2e MXGP-klasse
2018: Wereldkampioen in MXGP-klasse

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
04-01-2019

Gemeente Sint Anthonis verwijdert woonwagen van De Hoef

SINT ANTHONIS –Een man zette zijn woonwagen op een locatie waarvan hij wist
dat dit niet toegestaan is. De gemeente heeft de woonwagen verwijderd.
De persoon in kwestie kondigde eerder deze week bij de gemeente aan het
voormalig woonwagenkamp De Hoef tot zijn verblijfplaats te gaan maken.
De Hoef heeft geen woonbestemming meer, waardoor dit niet is toegestaan.
De man trok zich daar niets van aan en gaf aan ook zonder toestemming door
te gaan met zijn plan. De eerder door de gemeente geplaatste betonblokken
zou hij naar eigen zeggen zelf wel verwijderen. Behalve deze caravan is
hij nog in het bezit van twee andere caravans. Naar zijn mening zou het
afvoeren van deze caravan zinloos zijn, omdat hij dan meteen een van
zijn andere caravans zou plaatsen.

“Meneer overtreedt de wet door zijn woonwagen op deze locatie te zetten.
Dat hebben wij hem meteen medegedeeld. Hij gaf aan zich daar niets van aan
te trekken en zijn plannen niet aan te willen passen. De wijze waarop meneer
handelt getuigt niet van respect voor onze regels en omgangsnormen.
De regels gelden voor ons allemaal. De woonwagen is verwijderd en wordt in
beslag genomen” aldus burgemeester Sijbers.

Door een goede samenwerking tussen de politie, de gemeente en het RIEC is er
een duidelijk signaal afgegeven dat iedereen zich aan de wet dient te houden
en dat er krachtig opgetreden wordt tegen het kraken of het zonder toestemming
opeisen van een illegale standplaats voor woonwagens.

De politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Naar aanleiding daarvan meldt de politie het volgende:
Man met gestolen auto aangehouden in Sint Anthonis
De politie heeft op vrijdag 4 januari een man aangehouden in het gemeentehuis
van Sint Anthonis. De man was daar op uitnodiging om te spreken met de
gemeente en de politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Uiteindelijk bleef de situatie in het gemeentehuis rustig. Wel werd de auto
waar de man mee naar de afspraak kwam nog gecontroleerd. Daarbij bleek dat
deze als gestolen geregistreerd staat. Ook bleek de man voor een eerder
incident gezocht te worden door de politie in Amsterdam. Daarop is hij aangehouden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
11-12-2018

Gemeentesecretaris Piet Wanrooij neemt
afscheid van gemeente Sint Anthonis

Fotograaf Nicole Aben
Gemeentesecretaris en directeur Piet Wanrooij verlaat de gemeente Sint Anthonis
per 1 maart 2019. Dit heeft Piet vandaag het college van B&W en alle medewerkers
laten weten. In het licht van de komende herindeling heeft hij besloten dat dit
het beste moment is. Piet Wanrooij: “Het is nu of niet meer, want ik vind het
niet correct om tijdens de herindelingsrit uit te stappen”. Zijn nieuwe baan
sluit bovendien beter aan bij zijn persoonlijke omstandigheden.

Het college van B&W en het voltallige personeel betreuren het aangekondigde
vertrek van Piet Wanrooij. Burgemeester Marleen Sijbers: “Piet heeft een zaadje
geplant en laten ontkiemen. Het is nu aan ons om door te groeien en bloeien.
De organisatie is Piet veel dank verschuldigd. We kijken terug op de leerzame,
succesvolle en vooral plezierige tijd”.

Piet Wanrooij is vanaf maart 2017 gemeentesecretaris en directeur van de
gemeente Sint Anthonis. De afgelopen twee jaar was hij erop gebrand om de
goede dingen goed te doen. Met zijn motto dat de gemeente er vooral is als
supporter van de lokale samenleving bracht hij een heldere visie op
dienstverlening met klantgerichtheid hoog in het vaandel.
“De beste oplossingen ontstaan in de gemeenschap zelf en zijn nooit uitsluitend
afkomstig van de gemeente”, aldus Piet. “We doen datgene waar de samenleving om
vraagt of nodig heeft. Dat geeft plezier.” Intern werd vaak gesproken over
‘blije mensen, goede resultaten’. Daarmee heeft Piet binnen de organisatie
iedereen gewezen op persoonlijke ontwikkeling en het plezier om resultaten
te boeken. Zijn tomeloze inzet en prikkelende methoden om te verbinden werden
door zowel ambtenaren, inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties
zeer gewaardeerd.

Geheel in lijn met de directe stijl van Piet is het nieuws van de nieuwe baan
meteen gedeeld met de voltallige organisatie. “Via dit persbericht wil ik
ook alle mensen buiten het gemeentehuis informeren en bedanken voor de
prettige samenwerking, aldus Piet.
Het is op dit moment nog onbekend hoe de opvolging van de gemeentesecretaris
wordt geregeld.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 27-11-2018
Nieuwe woningen in Oploo stap dichterbij
Intentieovereenkomst gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling
over Blauwstraat Oploo


Gemeente Sint Anthonis en projectontwikkelaar Janssen de Jong hebben op
dinsdag 27 november een intentie-overeenkomst getekend voor de ontwikkeling
van het gebied aan de Blauwstraat in Oploo. Het doel is om binnen een
half jaar gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe dit gebied ontwikkeld
kan worden tot nieuwe woningbouwlocatie. Participatie met de omwonenden en
andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.
In Oploo zijn op dit moment nog enkele kavels beschikbaar voor nieuwbouw.
Dit is te weinig om ook in de toekomstige behoefte aan woningen te voorzien.
De gemeente heeft daarom gezocht naar een nieuwe woningbouwlocatie in Oploo.
Het gebied aan de Blauwstraat is als nieuw te ontwikkelen locatie gekozen.
Het projectgebied is in handen van Janssen de Jong Projectontwikkeling en
daarom sluiten de gemeente en de projectontwikkelaar deze intentieovereenkomst.
De ontwikkelaar gaat de komende maanden, in overleg met de gemeente en een
nieuw op te richten klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden,
een stedenbouwkundig plan ontwikkelen en de haalbaarheid onderzoeken.
De intentie moet in de loop van 2019 leiden tot een realiseringsovereenkomst
tussen de gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling, voor de gefaseerde
ontwikkeling van de eerste gasloze woonwijk van Oploo. In de loop van 2019 zal
dan gestart worden met de bestemmingsplanwijziging. Op zijn vroegst zal begin
2020 op deze locatie gestart kunnen worden met woningbouw.


Op de foto: Michiel Werkhoven namens Janssen de Jong Projectontwikkeling en Wouter Bollen
namens de gemeente Sint Anthonis tekenen van de intentieverklaring Blauwstraat.
fotograaf: Gerrit van Kempen+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 09-10-2018
Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

De gemeente heeft de afgelopen weken veel gesprekken met potentiële
initiatiefnemers voor zonneparken gevoerd. De gemeenteraad ging op 13 september
akkoord met de ontwikkeling van zonneakkers (zonneparken) ofwel het gebruiken
van agrarische gronden voor het opwekken van stroom via zonnepanelen.
Wethouder Huub Bellemakers: “Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle
gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom
op om in 2035 100% energieneutraal te leven. De zonneakkers zijn dus hard
nodig en ik ben blij dat er zoveel interesse voor is.”
Sinds 13 september zijn veel vragen binnengekomen. Een deel van deze vragen
gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de ontwikkeling van een zonneakker.
Ook zijn er op dit moment al meer dan 10 initiatiefnemers een concrete aanvraag
aan het maken om een zonnepark te mogen ontwikkelen. Deze aanvragen moeten
vóór 1 november binnen zijn. Dan volgt een eerste beoordeling van de aanvragen.
Voordat een zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden moet er een
vergunning aangevraagd worden waar de raad bovendien een verklaring van geen
bedenkingen’ over moet afgeven. Dit betekent dat Sint Anthonis als alles
voorspoedig verloopt op zijn vroegst in 2020 een eerste zonnepark heeft.

Sint Anthonis energieneutraal
Energieneutraal leven betekent dat we binnen de gemeentegrenzen net zoveel
energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken. Het duurzaam opwekken van
energie via windmolens of zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen
opraken, de gaskraan in Groningen wordt dicht gedraaid en om klimaatsveranderingen
tegen te gaan. Zorgen dat Sint Anthonis energieneutraal wordt is een belangrijk
speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van
het college in het uitvoeringsprogramma: “Sint Anthonis: prettig leven,
nu en in de toekomst!”

Binnen de gemeente Sint Anthonis wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan
energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Daarvan wordt op
dit moment 34% duurzaam opgewekt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
08-10-2018

Oproep gemeente: neem preventieve maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

De gemeente Sint Anthonis doet een oproep om preventieve maatregelen te nemen
tegen de Afrikaanse Varkenspest. Deze ziekte komt al jaren voor bij varkens en
zwijnen in Oost-Europa, maar komt steeds dichter naar Nederland. De gemeente
maakt zich zorgen over de enorme consequenties voor de veehouderij als de
ziekte Sint Anthonis bereikt. Daarom roept zij de boeren, inwoners én bezoekers
op om alles in het werk te stellen om dat te voorkomen.
Wethouder Wouter Bollen: “De Afrikaanse varkenspest hangt als een donderwolk
boven de veesector. Nu de ziekte bij wilde zwijnen in de Belgische Ardennen
is geconstateerd, is het niet langer de vraag of, maar wanneer de ziekte
Nederland bereikt. Daarom roep ik alle boeren op om kritisch te kijken naar
de eigen bedrijfsvoering en voorzorgsmaatregelen te treffen voor zover zij
dit nog niet doen. Wacht niet op een ophokplicht. Sluit je deuren en neem
hygiënemaatregelen. Protocollen zijn voorhanden.”
In 1997 werd de Nederlandse varkensveehouderij zwaar getroffen door de
varkenspest. Bijna 10 miljoen varkens zijn toen geruimd. De schade liep in de
miljarden euro’s en het leed was groot. De varkenshouderij is een belangrijke
economische motor van Sint Anthonis. Een nieuwe uitbraak van de Afrikaanse
varkenspest is een strop voor de gehele gemeenschap. De gemeente vindt het
daarom belangrijk dat iedereen alles op alles zet om een herhaling te voorkomen.
Dit betekent dat niet alleen agrariërs, maar ook inwoners, hobbyboeren,
kinderboerderijen, bezoekers en wandelaars alert moeten zijn.
Samen besmetting voorkomen
De ziekte wordt overgebracht via besmet varkensvlees, zoals ham of worst.
“Daarom is het ook belangrijk dat mensen geen etensresten achterlaten in de
natuur, in open afvalbakken, bij kinderboerderijen of op parkeerplaatsen”,
aldus wethouder Bollen.
De buitendienst van de gemeente Sint Anthonis heeft extra aandacht voor afval
in en rondom open afvalbakken in de openbare ruimte en attendeert wandelaars
en andere bezoekers waar nodig op de gevaren van etensresten in de natuur.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit weekend de
preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uitgebreid en adviseert chauffeurs
die over de Nederlandse snelwegen rijden om geen etensresten achter te laten
op parkeerplaatsen. Ook heeft de NVWA afgelopen weekend 150 waarschuwingsborden
geplaatst, voornamelijk in de grensgebieden met België en Duitsland. De borden
staan in de buurt van natuurgebieden en geven informatie om de verspreiding
van de besmettelijke ziekte tegen te gaan
Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. De ziekte is zeer
besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. De NVWA bestrijdt uitbraken van
varkenspest. De Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor mensen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website Gemeente Sint Anthonis