www.tunnis.nl


Website gemeente Sint Anthonis
Klik hier voor alle gemeenteberichtenPersbericht
13-01-2019

Jeffrey Herlings, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De gemeente Sint Anthonis feliciteert Jeffrey Herlings, omdat hij bij
Koninklijk Besluit benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op zondag 13 januari, tijdens het KNMV Motorsport gala in de
Amphion Schouwburg te Doetinchem, werd hij verrast door Minister Bruins
van Medische Zorg en Sport. Aan het einde van het feestelijke programma
heeft de minister de versierselen die bij deze Koninklijke Onderscheiding
horen bij Jeffrey Herlings opgespeld. Burgemeester Sijbers was namens de
gemeente Sint Anthonis aanwezig om hem te feliciteren met deze prachtige
en welverdiende onderscheiding.

Jeffrey Herlings, woonachtig in Oploo (gemeente Sint Anthonis), is een
uitzonderlijke topsporter. Hij begon als jongetje van 4 jaar met motocross
en heeft zich ontwikkeld tot een topsporter pur sang. Hij is nu voor de
vierde keer wereldkampioen, eerst drie keer in de MX2-klasse en nu, in 2018,
zelfs in de koningsklasse van de motocross, de MXGP.

Motocross is een technische sport, fysiek zwaar en blessure gevaarlijk.
Bovendien is er de sterke concurrentie van een groot, breed en
internationaal spelersveld. De sport heeft internationaal aanzien en van
de sporters wordt enorm veel gevraagd. In 2017 mocht Jeffrey Herlings al
uit handen van onze Commissaris van de Koning de provinciepenning en het
ereburgerschap van Noord-Brabant ontvangen.

Sint Anthonis was van 1947 tot 1985 de thuisbasis van één van de grootste
motorsportwedstrijden - de Motocross der Azen - met 40.000 bezoekers.
Dat het onze Majesteit, Koning Willem-Alexander, behaagd heeft om wereldkampioen
Jeffrey Herlings te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, is een
geweldig eerbetoon en de gemeente Sint Anthonis is ongelofelijk trots op
Jeffrey Herlings. Met zijn focus, discipline, doorzettingsvermogen en zijn
uitzonderlijke verdiensten is hij een groot voorbeeld voor een nieuwe
generatie sporters. Jong en oud, motorliefhebbers en sportliefhebbers
hebben heel veel respect en waardering voor hem.

Verdiensten van Gedecoreerde:
2010: 2e MX2-klasse
2011: 2e MX2-klasse
2012: Wereldkampioen MX2-klasse
2013: Wereldkampioen MX2-klasse
2014: 2e MX2-klasse
2015: 7e MX2-klasse
2016: Wereldkampioen MX2-klasse
2017: 2e MXGP-klasse
2018: Wereldkampioen in MXGP-klasse

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
04-01-2019

Gemeente Sint Anthonis verwijdert woonwagen van De Hoef

SINT ANTHONIS –Een man zette zijn woonwagen op een locatie waarvan hij wist
dat dit niet toegestaan is. De gemeente heeft de woonwagen verwijderd.
De persoon in kwestie kondigde eerder deze week bij de gemeente aan het
voormalig woonwagenkamp De Hoef tot zijn verblijfplaats te gaan maken.
De Hoef heeft geen woonbestemming meer, waardoor dit niet is toegestaan.
De man trok zich daar niets van aan en gaf aan ook zonder toestemming door
te gaan met zijn plan. De eerder door de gemeente geplaatste betonblokken
zou hij naar eigen zeggen zelf wel verwijderen. Behalve deze caravan is
hij nog in het bezit van twee andere caravans. Naar zijn mening zou het
afvoeren van deze caravan zinloos zijn, omdat hij dan meteen een van
zijn andere caravans zou plaatsen.

“Meneer overtreedt de wet door zijn woonwagen op deze locatie te zetten.
Dat hebben wij hem meteen medegedeeld. Hij gaf aan zich daar niets van aan
te trekken en zijn plannen niet aan te willen passen. De wijze waarop meneer
handelt getuigt niet van respect voor onze regels en omgangsnormen.
De regels gelden voor ons allemaal. De woonwagen is verwijderd en wordt in
beslag genomen” aldus burgemeester Sijbers.

Door een goede samenwerking tussen de politie, de gemeente en het RIEC is er
een duidelijk signaal afgegeven dat iedereen zich aan de wet dient te houden
en dat er krachtig opgetreden wordt tegen het kraken of het zonder toestemming
opeisen van een illegale standplaats voor woonwagens.

De politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Naar aanleiding daarvan meldt de politie het volgende:
Man met gestolen auto aangehouden in Sint Anthonis
De politie heeft op vrijdag 4 januari een man aangehouden in het gemeentehuis
van Sint Anthonis. De man was daar op uitnodiging om te spreken met de
gemeente en de politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Uiteindelijk bleef de situatie in het gemeentehuis rustig. Wel werd de auto
waar de man mee naar de afspraak kwam nog gecontroleerd. Daarbij bleek dat
deze als gestolen geregistreerd staat. Ook bleek de man voor een eerder
incident gezocht te worden door de politie in Amsterdam. Daarop is hij aangehouden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
11-12-2018

Gemeentesecretaris Piet Wanrooij neemt
afscheid van gemeente Sint Anthonis

Fotograaf Nicole Aben
Gemeentesecretaris en directeur Piet Wanrooij verlaat de gemeente Sint Anthonis
per 1 maart 2019. Dit heeft Piet vandaag het college van B&W en alle medewerkers
laten weten. In het licht van de komende herindeling heeft hij besloten dat dit
het beste moment is. Piet Wanrooij: “Het is nu of niet meer, want ik vind het
niet correct om tijdens de herindelingsrit uit te stappen”. Zijn nieuwe baan
sluit bovendien beter aan bij zijn persoonlijke omstandigheden.

Het college van B&W en het voltallige personeel betreuren het aangekondigde
vertrek van Piet Wanrooij. Burgemeester Marleen Sijbers: “Piet heeft een zaadje
geplant en laten ontkiemen. Het is nu aan ons om door te groeien en bloeien.
De organisatie is Piet veel dank verschuldigd. We kijken terug op de leerzame,
succesvolle en vooral plezierige tijd”.

Piet Wanrooij is vanaf maart 2017 gemeentesecretaris en directeur van de
gemeente Sint Anthonis. De afgelopen twee jaar was hij erop gebrand om de
goede dingen goed te doen. Met zijn motto dat de gemeente er vooral is als
supporter van de lokale samenleving bracht hij een heldere visie op
dienstverlening met klantgerichtheid hoog in het vaandel.
“De beste oplossingen ontstaan in de gemeenschap zelf en zijn nooit uitsluitend
afkomstig van de gemeente”, aldus Piet. “We doen datgene waar de samenleving om
vraagt of nodig heeft. Dat geeft plezier.” Intern werd vaak gesproken over
‘blije mensen, goede resultaten’. Daarmee heeft Piet binnen de organisatie
iedereen gewezen op persoonlijke ontwikkeling en het plezier om resultaten
te boeken. Zijn tomeloze inzet en prikkelende methoden om te verbinden werden
door zowel ambtenaren, inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties
zeer gewaardeerd.

Geheel in lijn met de directe stijl van Piet is het nieuws van de nieuwe baan
meteen gedeeld met de voltallige organisatie. “Via dit persbericht wil ik
ook alle mensen buiten het gemeentehuis informeren en bedanken voor de
prettige samenwerking, aldus Piet.
Het is op dit moment nog onbekend hoe de opvolging van de gemeentesecretaris
wordt geregeld.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 27-11-2018
Nieuwe woningen in Oploo stap dichterbij
Intentieovereenkomst gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling
over Blauwstraat Oploo


Gemeente Sint Anthonis en projectontwikkelaar Janssen de Jong hebben op
dinsdag 27 november een intentie-overeenkomst getekend voor de ontwikkeling
van het gebied aan de Blauwstraat in Oploo. Het doel is om binnen een
half jaar gezamenlijk te onderzoeken of en zo ja hoe dit gebied ontwikkeld
kan worden tot nieuwe woningbouwlocatie. Participatie met de omwonenden en
andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.
In Oploo zijn op dit moment nog enkele kavels beschikbaar voor nieuwbouw.
Dit is te weinig om ook in de toekomstige behoefte aan woningen te voorzien.
De gemeente heeft daarom gezocht naar een nieuwe woningbouwlocatie in Oploo.
Het gebied aan de Blauwstraat is als nieuw te ontwikkelen locatie gekozen.
Het projectgebied is in handen van Janssen de Jong Projectontwikkeling en
daarom sluiten de gemeente en de projectontwikkelaar deze intentieovereenkomst.
De ontwikkelaar gaat de komende maanden, in overleg met de gemeente en een
nieuw op te richten klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden,
een stedenbouwkundig plan ontwikkelen en de haalbaarheid onderzoeken.
De intentie moet in de loop van 2019 leiden tot een realiseringsovereenkomst
tussen de gemeente en Janssen de Jong Projectontwikkeling, voor de gefaseerde
ontwikkeling van de eerste gasloze woonwijk van Oploo. In de loop van 2019 zal
dan gestart worden met de bestemmingsplanwijziging. Op zijn vroegst zal begin
2020 op deze locatie gestart kunnen worden met woningbouw.


Op de foto: Michiel Werkhoven namens Janssen de Jong Projectontwikkeling en Wouter Bollen
namens de gemeente Sint Anthonis tekenen van de intentieverklaring Blauwstraat.
fotograaf: Gerrit van Kempen+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 09-10-2018
Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

De gemeente heeft de afgelopen weken veel gesprekken met potentiële
initiatiefnemers voor zonneparken gevoerd. De gemeenteraad ging op 13 september
akkoord met de ontwikkeling van zonneakkers (zonneparken) ofwel het gebruiken
van agrarische gronden voor het opwekken van stroom via zonnepanelen.
Wethouder Huub Bellemakers: “Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle
gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom
op om in 2035 100% energieneutraal te leven. De zonneakkers zijn dus hard
nodig en ik ben blij dat er zoveel interesse voor is.”
Sinds 13 september zijn veel vragen binnengekomen. Een deel van deze vragen
gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de ontwikkeling van een zonneakker.
Ook zijn er op dit moment al meer dan 10 initiatiefnemers een concrete aanvraag
aan het maken om een zonnepark te mogen ontwikkelen. Deze aanvragen moeten
vóór 1 november binnen zijn. Dan volgt een eerste beoordeling van de aanvragen.
Voordat een zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden moet er een
vergunning aangevraagd worden waar de raad bovendien een verklaring van geen
bedenkingen’ over moet afgeven. Dit betekent dat Sint Anthonis als alles
voorspoedig verloopt op zijn vroegst in 2020 een eerste zonnepark heeft.

Sint Anthonis energieneutraal
Energieneutraal leven betekent dat we binnen de gemeentegrenzen net zoveel
energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken. Het duurzaam opwekken van
energie via windmolens of zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen
opraken, de gaskraan in Groningen wordt dicht gedraaid en om klimaatsveranderingen
tegen te gaan. Zorgen dat Sint Anthonis energieneutraal wordt is een belangrijk
speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van
het college in het uitvoeringsprogramma: “Sint Anthonis: prettig leven,
nu en in de toekomst!”

Binnen de gemeente Sint Anthonis wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan
energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Daarvan wordt op
dit moment 34% duurzaam opgewekt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
08-10-2018

Oproep gemeente: neem preventieve maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

De gemeente Sint Anthonis doet een oproep om preventieve maatregelen te nemen
tegen de Afrikaanse Varkenspest. Deze ziekte komt al jaren voor bij varkens en
zwijnen in Oost-Europa, maar komt steeds dichter naar Nederland. De gemeente
maakt zich zorgen over de enorme consequenties voor de veehouderij als de
ziekte Sint Anthonis bereikt. Daarom roept zij de boeren, inwoners én bezoekers
op om alles in het werk te stellen om dat te voorkomen.
Wethouder Wouter Bollen: “De Afrikaanse varkenspest hangt als een donderwolk
boven de veesector. Nu de ziekte bij wilde zwijnen in de Belgische Ardennen
is geconstateerd, is het niet langer de vraag of, maar wanneer de ziekte
Nederland bereikt. Daarom roep ik alle boeren op om kritisch te kijken naar
de eigen bedrijfsvoering en voorzorgsmaatregelen te treffen voor zover zij
dit nog niet doen. Wacht niet op een ophokplicht. Sluit je deuren en neem
hygiënemaatregelen. Protocollen zijn voorhanden.”
In 1997 werd de Nederlandse varkensveehouderij zwaar getroffen door de
varkenspest. Bijna 10 miljoen varkens zijn toen geruimd. De schade liep in de
miljarden euro’s en het leed was groot. De varkenshouderij is een belangrijke
economische motor van Sint Anthonis. Een nieuwe uitbraak van de Afrikaanse
varkenspest is een strop voor de gehele gemeenschap. De gemeente vindt het
daarom belangrijk dat iedereen alles op alles zet om een herhaling te voorkomen.
Dit betekent dat niet alleen agrariërs, maar ook inwoners, hobbyboeren,
kinderboerderijen, bezoekers en wandelaars alert moeten zijn.
Samen besmetting voorkomen
De ziekte wordt overgebracht via besmet varkensvlees, zoals ham of worst.
“Daarom is het ook belangrijk dat mensen geen etensresten achterlaten in de
natuur, in open afvalbakken, bij kinderboerderijen of op parkeerplaatsen”,
aldus wethouder Bollen.
De buitendienst van de gemeente Sint Anthonis heeft extra aandacht voor afval
in en rondom open afvalbakken in de openbare ruimte en attendeert wandelaars
en andere bezoekers waar nodig op de gevaren van etensresten in de natuur.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit weekend de
preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uitgebreid en adviseert chauffeurs
die over de Nederlandse snelwegen rijden om geen etensresten achter te laten
op parkeerplaatsen. Ook heeft de NVWA afgelopen weekend 150 waarschuwingsborden
geplaatst, voornamelijk in de grensgebieden met België en Duitsland. De borden
staan in de buurt van natuurgebieden en geven informatie om de verspreiding
van de besmettelijke ziekte tegen te gaan
Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. De ziekte is zeer
besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. De NVWA bestrijdt uitbraken van
varkenspest. De Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor mensen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website Gemeente Sint Anthonis