www.tunnis.nlWebsite Gemeente Sint AnthonisGemeenteberichten Sint Anthonis Week 49
<1>
Wethouder Voncken steekt handen uit mouwen voor opknapbeurt groen
Wethouder Ingrid Voncken werkte vorige week korte tijd mee met de mannen die
bezig zijn de gemeente Sint Anthonis nòg groener te maken met nieuwe aanplant.
Daarmee sloot ze de vernieuwing van diverse plantsoenen in de dorpen af.

De gemeente vulde in bebouwde kommen lege plekken in de borders aan met planten
die daarvoor geschikt zijn. Slechte of dode beplanting maakt plaats voor nieuwe,
vaak betere of gevarieerdere soorten.

Dit alles is een onderdeel van een investering van € 750.000 extra in het groen.
Die bestaat niet alleen uit vernieuwing van borders. De bomen krijgen extra
snoeibeurten, wat de groei en bloei ten goede komt. Landschapselementen en
poelen krijgen een extra opknapbeurt. En ook de groenvoorzieningen op
sportvelden en begraafplaatsen worden aangepakt.

Volgend jaar wordt het resultaat hiervan zichtbaar: meer variatie en kleur,
verbetert onderhoud en vaak een beter overzicht voor verkeersdeelnemers.
Daarnaast dragen een grotere variatie en kleur bij aan de biodiversiteit,
nuttige insecten en helpt het plantenziekten en –plagen voorkomen.
Op de foto’s (van Gerrit van Kempen): Ingrid Voncken samen met Wesley Schaap
van IBN groep in het plantsoen aan het werk. ten.

<2>
Wandeltocht voor Mantelzorgers
Volgende week vrijdag, 15 december, kunnen mantelzorgers van 14.00 uur tot 16.00 uur
onderling ervaringen uitwisselen tijdens een speciale wandeling.
Organisator is het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met IVN.

De start is bij Restaurant de Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis.
Van daaruit gaat de tocht de staatsbossen in. De wandeling zelf duurt tot
ongeveer 15.30 uur. Daarna is er de mogelijkheid om (op eigen rekening) bij
de Heksenboom een of meer consumpties te gebruiken en door te praten.

Deelnemers hoeven zich niet van tevoren op te geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg:
0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl.

<3>
Afsluiting wegen Oploo
Zondag 10 december zijn de Grotestraat, de Vloetweg en een stukje van de
Watermolenstraat in Oploo van 13:00 uur tot 21:00 uur afgesloten voor al het verkeer
met uitzondering van voetgangers. Dit in verband met het evenement “Plo Licht Op”.
<4>
Bekendmakingen week 49
Nieuweweg 7 in Westerbeek (aanvraag omgevingsvergunning)
Scheperstraat 8 in Landhorst (sloopmelding)
Gemertseweg 31 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning)
Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Sint Anthonis.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten Sint Anthonis week 48

<1>
Omgevingsvergunning Cleanergy in raadscommissie
De raadscommissie van de gemeente Sint Anthonis buigt zich maandag 4 december
onder meer over de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Cleanergy voor
de uitbreiding van zijn vergistingscapaciteit.

Ook op de agenda staan:
stand van zaken ruimte-voor-ruimte-regeling;
kostendekkendheid van de leges en de te maken keuzes bij de ozb, met een
vergelijking (benchmark) met de andere gemeenten in het Land van Cuijk;
sturing door de gemeenteraden van de regionale samenwerkingsverbanden;
verkoop van erfpachtgrond.
De vergadering is in de hal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
De stukken zijn te vinden op www.sintanthonis.nl.
Kies daar raad & college (tabblad rechts bovenaan), dan raadskalender
(keuzemenu groene balk tweede van links) en dan 4 december.
Burgers kunnen het woord vragen over geagendeerde, maar ook over niet-geagendeerde
onderwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken, moet dit uiterlijk om 12.00 uur op de
dag van de vergadering melden bij de commissiegriffier: griffie@sintanthonis.nl,
onder vermelding van zijn naam, adres & telefoonnummer en het onderwerp
waarover hij/zij wil spreken.

<2>
Boswerkzaamheden in Radiobossen (Stevensbeek) en Stichting (bij Elsendorp)
Bosgroep Zuid Nederland voert dit najaar in de Radiobossen in Stevensbeek
en de Stichting bij Elsendorp diverse beheerwerkzaamheden uit.
Doel (naast oogst van hout): bomen de ruimte geven om te groeien, de bossen
gevarieerder maken en de afwisseling en natuurwaarden verhogen.
Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste
van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het belangrijk tijdig
voldoende ruimte te creëren door bomen weg te halen. Zo kunnen de mooiste en
beste bomen op een goede manier uitgroeien. En komt er ruimte voor mooie,
door IBN’ers (werkvoorzieningsschap) te planten jonge boompjes.
Op diverse plekken waar veel bomen van dezelfde soort staan, creëert de
Bosgroep extra ruimte om kruiden en struiken en jonge boompjes volop de kans
te geven om te groeien. Daardoor nemen de variatie en natuurwaarden toe.
Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de
open plekken weer op een natuurlijke manier dichtgroeien.

Start dunnen
De bomen die moeten wijken, hebben inmiddels op de stam een oranje markering
gekregen. Het weghalen van deze bomen (‘dunnen’) begint begin december.
De opbrengst van het gekapte hout draagt bij aan het betalen van de kosten
voor het gemeentelijke bos- en natuurbeheer.
Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?
Soms zijn tijdens de werkzaamheden paden tijdelijk afgesloten of minder goed
toegankelijk. Maar afgezien daarvan is het bezoeken van het bos geen probleem.
Hou wel voldoende afstand tot de bosbouwmachines! Die rijden ook op de paden.

Tijdens de werkzaamheden hangen op verschillende plekken informatiebordjes
met meer informatie.
De werkzaamheden zijn uiterlijk half maart 2018 afgerond. Opdrachtgever is
de gemeente Sint Anthonis.

Op de foto’s: een oogstmachine en een gewenst bosbeeld

Harvester (oogstmachine) Gewenst bosbeeld
<3>
Westerbeek en Stevensbeek gaan gezamenlijk energie inkopen
Inwoners van Westerbeek gaan gezamenlijke dakisolatie en zonnepanelen inkopen
en plannen maken voor een collectief zonnedak. Inwoners van Stevensbeek gaan
gezamenlijk muur-, dak- en vloerisolatie inkopen.
Dat is de uitkomst van druk bezochte informatieavonden over energiebesparingen
in de twee dorpen. Op beide avonden bleek uit een recente energiescan van een
woning uit het dorp waarop bespaard kan worden. En welke maatregelen inwoners
kunnen nemen, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepomp etc.
Overduidelijk werd dat het erg voordelig is om energiebesparing gezamenlijk op
te pakken. Het levert ook zeker meer op dan het geld op de bank laten staan.
Een andere les: eerst isoleren, daarna pas gaan nadenken om zelf energie op te
wekken. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.
Mensen die zich willen aanmelden voor gezamenlijke energie-inkoop of gewoon
meer informatie willen, kunnen kijken op de websites van de buurtteams:
https://buurkracht.nl/buurten/westerbeek
https://buurkracht.nl/buurten/stevensbeek.

<4>
Agrariërs kunnen 5 december gratis groenafval aanbieden
Agrariërs kunnen dinsdag 5 december tussen 9.00 en 17.00 uur gratis groenafval
afleveren op de Groenstraat in Haps en bij Bevers in Boekel. Bij uitzondering
mag dit met groot materieel. Volgend jaar kan dit weer op 6 februari,
6 maart en 3 april.
Dit groenafval mag géén bedrijfsmatig groenafval zijn, zoals snoeihout van
fruittelers of boomkwekerijen. De aanbieders van het groen moeten een
geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Vanuit milieuoogpunt heeft het de voorkeur dat schoon snoeihout gescheiden
van overig grof groenafval wordt gestort.
Het groenafval dient conform alle acceptatievoorwaarden aangeleverd te worden.
Die staan op www.afvalaanbieden.nl maar zijn ook op te vragen via de
Afvalinfolijn (0485) 338 352.

<5>
Avondtrainingen luchtmacht
We moeten in de gemeente Sint Anthonis in de periode van 30 november tot
17 december rekening houden met trainingen van F-16’s van de vliegbases Volkel
en Leeuwarden en transportvliegtuigen van de vliegbasis Eindhoven.
De trainingen vinden vaak boven zee plaats, maar ook boven land.
Op het oefenprogramma staan onder andere het luchtgevecht, navigeren en
bijtanken in de lucht.
Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt het KDC-10 tankvliegtuig ingezet om F-16’s in
de lucht van brandstof te voorzien.

Redenen
Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van
de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor
wereldwijde missies.
Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig,
ook als het donker is. Het avondvliegen gebeurt in principe van maandag tot
en met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur moeten de vliegtuigen teruggekeerd
zijn op de vliegbases, maar altijd wordt geprobeerd om de oefeningen rond
23.00 uur te beëindigen.
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan
missies, waar ook ter wereld.

Informatie
Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of
NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het
gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder.
Klachten uit de directe omgeving van vliegbasis Eindhoven kunnen worden
ingediend op samenophoogte.nl.

<6>
Mededelingen gemeente Sint Anthonis week 48
Boompjesweg 8 in Landhorst (sloopmelding)
Pelmolen 33 in Oploo (melding besluit lozen buiten inrichtingen)
Peelstraat 29 in Wanroij (verlengen beslistermijn)
Mullemsedijk 25 en 27 in Stevensbeek (definitief besluit weigeren omgevingsvergunning)
Brink 5 in Sint Anthonis (verlengen beslistermijn)
Ledeackersestraat 28 in Sint Anthonis (melding activiteitenbesluit milieubeheer)
Vrijstraat 19 in Ledeacker (sloopmelding)
Gemertseweg 130 in Oploo (sloopmelding)
Hanekampseweg 5 in Landhorst (melding activiteitenbesluit milieubeheer)
Brugstraat 3 in Oploo (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
Ledeackersestraat 28 in Sint Anthonis (omgevingsvergunning)
Lamperen 3 in Wanroij (omgevingsvergunning).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten Sint Anthonis week 47

<1>
Blink zoekt enthousiaste mensen voor bijbaan
Blink zoekt mensen met een hart voor jongeren met een beperking die op zoek zijn
naar een bijbaan. Denk aan huiswerkbegeleiding voor een jongere met autisme, of
oppassen op een meisje met het downsyndroom, of activiteitenbegeleiding voor
een kind met ADHD.
Zomaar wat voorbeelden van situaties waarin je veel voor een ander kan betekenen.
Misschien omdat je op zoek bent naar een leuke bijbaan in de zorg of als
toevoeging aan je cv.
Omdat het gaat om kwetsbare kinderen/jongeren zoekt Blink specifiek mensen met
ervaring en/of affiniteit met de doelgroep. Met het persoonsgebonden budget is
er een passende uurvergoeding.
Interesse in deze bijzondere kans? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer
informatie: 06-14500615 of r.devent@blinkuit.nl.
Of neem een kijkje op de website www.blinkuit.nl.
<2>
Aantrekkelijke zorgverzekering voor inwoners met minimum inkomen
Inwoners met een laag inkomen kunnen in 2018 deelnemen aan een collectieve
zorgverzekering via de gemeente. Het zogenaamde “VGZ GemeentePakket” biedt
een uitgebreide dekking voor de meeste zorgkosten. Inschrijven hiervoor kan
vanaf maandag 20 november tot en met 31 december (2017).
Voor deelname is inkomen en vermogen van belang. In aanmerking komen inwoners
met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. Ze mogen ook geen vermogen
hebben boven de vermogensgrens van de bijstand. Ook inwoners met een ander
inkomen, die aan beide voorwaarden voldoen, kunnen zich opgeven voor de
collectieve zorgverzekering.

Compensatie in de premie
De collectieve zorgverzekering maakt onderdeel uit van de Regeling Compensatie
Zorgkosten (RCZ). Op grond van deze regeling kan de gemeente mensen met een
laag inkomen compenseren voor hun zorgkosten. Dit betekent dat de gemeente
maandelijks bijdraagt in de premie voor het VGZ GemeentePakket.

Keuze uit twee polissen
Ook in 2018 is het mogelijk om tussen twee verschillende polissen te kiezen
. Een polis zonder verzekering van het eigen risico (compensatie bedraagt € 30,- per maand)
of een polis mét verzekering van het gehele eigen risico
(compensatie bedraagt € 43,- per maand). De compensatie wordt door VGZ direct in
mindering gebracht op de te betalen maandelijkse premie waardoor deze lager uitvalt.

De voordelen van het VGZ GemeentePakket op een rij:
• een zeer uitgebreide dekking, inclusief tandartskosten;
• hoge vergoedingen voor veel voorkomende zorgkosten;
• een lagere premie door compensatie via de gemeente;
• het eigen risico kan volledig meeverzekerd worden;
• opzegservice.

Een betalingsachterstand?
Hebt u een betalingsachterstand voor de premie bij uw huidige verzekeraar?
Dan is overstappen niet altijd mogelijk. Wij adviseren u om eerst contact op
te nemen met uw huidige verzekeraar alvorens zich aan te melden voor het
VGZ GemeentePakket.

Digitaal aanmelden
Aanmelden kan vanaf 20 november 2017 tot en met 31 december via www.gezondverzekerd.nl
Kies “Sint Anthonis” in het zoekvenster en maak uw keuze. U vindt op
www.gezondverzekerd.nl vanaf 20 november ook alle informatie over het
VGZ GemeentePakket, zoals premies en vergoedingen.

Vragen?
Komt u er niet uit? Het Advies en Informatiepunt Sint Anthonis kan u informeren
en helpen bij uw aanmelding. Het telefonisch spreekuur is op maandag, woensdag
en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur en is te bereiken via 0485 576 763.
U kunt ook altijd op werkdagen met vragen bij de gemeente terecht via
telefoonnummer 0485 38 88 88.

<3>
Dorpsbijeenkomst Westerbeek over samen energie besparen
Vier inwoners van Westerbeek nodigen hun dorpsgenoten uit om woensdagavond (22 november)
samen over gezamenlijke energiebesparing te praten.
Frans van der Heijden, Jan Noij, Bert Weeren en Ingo Oldenkamp wijzen erop dat
energie besparen ook in Westerbeek niet alleen goed is voor ons milieu, maar
ook voor de eigen portemonnee. Voor de toekomst van onze planeet, en dus voor
onze kinderen. Toch komt het er in veel huishoudens niet van. Te druk. Gedoe.
Geen idee wat een investering oplevert.

In Westerbeek wordt er veel samen gedaan en is er al bewezen dat er dan veel
van de grond komt. Waarom dan niet ook samen energie besparen? vragen de
initiatiefnemers zich af. Samen is het makkelijker, leuker en ook nog eens goedkoper.

Opzet bijeenkomst
Op de bijeenkomst stelt allereerst het buurtteam zich voor. Daarna vertelt
Buurkracht over inzicht in eigen energieverbruik met concrete tips en handvatten.
Een energieadviseur geeft aan waar de beste besparingskansen liggen.
Een ervaringsdeskundige vertelt vervolgens over de aanpak van Buurkracht in Elsendorp.
Daarna komen de mogelijkheden voor een collectief zonnedak aan de orde en is
er informatie over eigen zonnepanelen en (dak)isolatie.

Samen besparen loont
“Na deze avond ken je al onze plannen en weet hoe we het beste kunnen besparen
in Westerbeek,” zegt initiatiefnemer Bert Weeren. “Hoe meer mensen er meedoen,
hoe voordeliger het wordt. En samen weet je meer en kunnen we kennis delen.
Daardoor wordt het makkelijk en ook leuker.”

Meer informatie
Heb je interesse in isolatie, maar kun je niet komen? Stuur een e-mail naar
fjpmvanderheijden@home.nl of ga naar buurkracht.nl/westerbeek voor meer informatie.
Meer weten over Buurkracht? Neem dan contact op met
Gert Wagenvoort via gert@buurkracht.nl of 06 506 301 24.
Datum: woensdag 22 november. Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Schans aan de Schoolstraat.


Op de foto: de initiatiefnemers.

<4>
Mededelingen gemeente Sint Anthonis week 47
1. Kerkplein in Wanroij (aanvraag omgevingsvergunning) .
2. Nullen 13 in Ledeacker (sloopmelding) .
3. Noordkant 19A in Sint Anthonis (tijdelijke omgevingsvergunning) .
4. Dotterbloemstraat (speelveld) in Landhorst (omgevingsvergunning).
5. Peelstraat 4B, 6 en 16 in Wanroij (omgevingsvergunning) .
6. Sambeeksedijk 6B in Sint Anthonis (sloopmelding) .
7. Hoenderstraat 5 in Ledeacker (aanvraag omgevingsvergunning) .
8. Walsert 6 in Rijkevoort-De Walsert (omgevingsvergunning) .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten week 46 gemeente Sint Anthonis

<1>
Uitrol start komend voorjaar
Iedereen in het Land van Cuijk krijgt glasvezel


De aanleg van een honderd procent dekkend glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk
is dichtbij. De gemeenten, LVCNET (Land van Cuijk Net) en het bedrijf E.Fiber
hebben daarover overeenstemming bereikt. Zodra E-Fiber de financiering rond
heeft, begint de aanleg, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018.
In 2016 hebben ongeveer vierhonderd vrijwilligers zoveel mogelijk abonnementen
voor een glasvezelnetwerk opgehaald. De opbrengst daarvan bleek echter onvoldoende.
Daardoor kon LVCNET het netwerk niet aanleggen.
LVCNET en de gemeenten wisten met de abonnementen echter wél een
commerciële partij tot de aanleg te verleiden: E-Fiber.
Dit leidde afgelopen week tot het tekenen van een overeenkomst.

E-Fiber
E-Fiber is een jong bedrijf dat is gespecialiseerd in de aanleg van glasvezel.
Na de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel, Landerd en Bernheze, gaat
het heel graag snel aan de slag in het Land van Cuijk. Het bedrijf wil
daarbij met twee aannemers gaan werken.

Overstappen
Het netwerk moet medio 2019 klaar zijn. Iedereen die nog wil overstappen
naar glasvezel, kan zich via www.lvcnet.nl inschrijven. Ook worden er weer
inschrijfavonden gehouden.
LVCNET heeft bedongen dat alle contracten die in 2016 bij de providers
zijn afgesloten, geldig blijven. Ook de prijzen en de samenstelling van
de pakketten veranderen niet.
Eigen bijdrage vervalt tijdelijk
Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied was eerst sprake van een
éénmalige eigen bijdrage van € 495. Dit is bij E.Fiber niet meer aan de orde.
Iedereen krijgt gratis een aansluiting in de meterkast.
Wie gedurende de aanleg géén abonnement afsluit, dan moet bij latere activering
van een abonnement na de aanleg echter wél eenmalige activatiekosten betalen.
Uiteraard een prikkel om de overstap snel te maken.

Nieuw
LVCNET gaat inmiddels nieuwe diensten en producten promoten.
Bijvoorbeeld digitale mantelzorg of diensten die veilig wonen bereikbaar maken.
Voor bedrijven komen speciale pakketten zodat zij cloud-diensten betrouwbaar
kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering.
Op de foto de ondertekenaars van de overeenkomst over de aanleg van een
glasvezelnet, met geheel rechts wethouder Ingrid Voncken van Sint Anthonis.

<2>
Koninklijke onderscheiding voor Martien van den Heuvel


De heer M.J.J. (Martien) van den Heuvel is bij Koninklijk Besluit benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Sijbers heeft hem op
vrijdag 10 november het betreffende versiersel opgespeld tijdens de jaarlijkse
clubtentoonstelling van vogelvereniging Kle-Za-Tro uit Sint Anthonis.
De heer van den Heuvel (72) verricht al decennia vrijwilligerswerk.
De afgelopen 25 jaar is hij als penningmeester actief voor vogelvereniging Kle-Za-Tro.
Ook is hij al enige jaren actief bestuurslid van de Katholieke Bond voor
Ouderen Oploo (K.B.O.) en trouw collectant voor de Stichting ‘Goede Doelen’.
Bijzondere en trouwe verdiensten als vrijwilliger voor de gemeenschap!

Zijn verdiensten:
1992 – heden Penningmeester vogelvereniging Kle-Za-Tro Sint Anthonis
2015 – heden Bestuurslid KBO Oploo.
2015 – heden Collectant voor Stichting ‘Goede Doelen’.
Eerdere verdiensten:
1962 tot 1971 Vrijwilliger rijvereniging ‘De Peelruiters’ te Westerbeek.
1966 tot 1973 Bestuurslid fanfare Westerbeek en blaaskapel Westerbeek.
1978 tot 1984 Bestuurslid van TOS Toerclub Oploo Sint Anthonis.
1988 tot 1998 Vrijwilliger fanfare en blaaskapel in Oploo.

<3>
Nieuwe indeling milieustraat Haps
De milieustraat Haps gaat veranderen. Bezoekers komen voortaan eerst langs de
recyclebare grondstoffen en als laatste langs het restafval, waarvoor ze moeten
betalen. Het is verstandig hiermee al tijdens het laden van de auto of
aanhangwagen rekening te houden.
Vrijwel alle grondstoffen tot 2m² zijn gratis, maar alleen als ze gescheiden
worden aangeboden. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik kunt u
inleveren bij kringloopwinkel Stichting Actief in Cuijk en Boxmeer.
Betalen op de milieustraat kan alleen met pin. Dit verhoogt de veiligheid
van de medewerkers en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.
Het pinapparaat is mobiel, daarom is het niet nodig de auto te verlaten.

<4>
Mededelingen gemeente Sint Anthonis week 46
Kerkplein ong. in Wanroij (omgevingsvergunning)
Sambeeksedijk 5 in Sint Anthonis (sloopmelding)
Vlagberg 28A in Sint Anthonis (intrekking aanvraag omgevingsvergunning)

50 jarig jubileum Urena V.O.F./Camping 't Buuteland (evenement)
Wijziging APV Sint Anthonis 2014.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten week 45 Sint Anthonis

<1>
Gemeenteraad vergadert over begroting 2018

De gemeenteraad van Sint Anthonis vergadert donderdag (9 november) over de
begroting 2018. Ook de najaarsnota staat op de agenda, met de financiële
stand van zaken van de gemeentefinanciën van dit jaar.
De begroting bevat een combinatie van €360.000 nieuw beleid, verlaging van
de belastingen, € 750.000 extra voor het groenbeheer, een lagere lastendruk
èn een uitstekende vermogenspositie.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat de OZB 5 procent omlaag en de
rioolheffing maar liefst 20 procent. Daarnaast stellen B&W de raad voor:
Herinrichting van de voormalige N602.
Doorgaan met de versteviging van gevaarlijke wegbermen.
Nieuw onderhoudsplan openbare verlichting.
Aanleg van een 100% gebiedsdekkend, open breedbandnetwerk.
Verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening.
Deelname aan één regionaal ondernemersloket.
A.s. donderdag 9 november. De vergadering is in de hal van het gemeentehuis
en begint om 19.00 uur.

<2>
Informatiebijeenkomst voor ondernemers over werkzaamheden N602
Deze maand zijn er twee avonden voor ondernemers over de werkzaamheden aan de
N602. Op 21 november in het wapen van Wanroij en op 22 november in MFA Oelbroeck.
In het voorjaar starten die werkzaamheden voor aanleg van een nieuw wegprofiel.
Ze gaan naar verwachting tot oktober duren. De gemeente heeft hier samen met
veel dorpsbewoners de plannen voor gemaakt.
Het is onvermijdelijk dat het verkeer overlast van de werkzaamheden gaat
ondervinden. De gemeente probeert die overlast echter zo veel mogelijk te
beperken. Zo blijft voor voetgangers altijd tenminste aan één zijde een
goed trottoir beschikbaar.
Het andere verkeer kan op 100 meter weglengte na altijd minstens één kant van
de weg bereiken. Dat komt doordat steeds honderd meter wegdek aangepakt wordt.
De ondernemers hebben in een enquête kunnen aangeven wat voor hen bij de
uitvoering van de werkzaamheden belangrijke aandachtspunten en wensen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de beste periode van uitvoering en de in te stellen
omleidingsroutes.
Belanghebbende ondernemers die nog geen uitnodiging voor een van de avonden
hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden via email bij R.vaniersel@copiergroep.nl.
Ze ontvangen dan alsnog een enquêteformulier en een uitnodiging.
<3>
Bezoek iemand met beperking!
Blink zoekt vrijwilligers die mensen met een beperking willen bezoeken.
De hulpvragen variëren van een kopje koffie thuis tot een dagje weg.
Eén keer per week of één keer per maand, alle hulp is welkom!
Blink organiseert onbetaalde zorg door vrijwilligers en stagiair(e)s voor
mensen met een beperking, waardoor die kunnen blijven meedoen in de samenleving.
Doel is ook de taak van de zwaarbelaste mantelzorgers te verlichten,
waardoor zij even tijd hebben voor zichzelf.
Vrijwilligerswerk blijkt veel voldoening te geven. Het levert vaak ook mooie
vriendschappen op. Veel mensen doen het ook om de maatschappij iets terug te
geven voor hun eigen goede jaren. Of als welkome afwisseling in een druk bestaan.
Belangstelling? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend met Blink contact op:
088-7540400 of info@blinkuit.nl Of neem eens een kijkje op de website: www.blinkuit.nl.

<4>
Bekendmakingen
1. Lamperen 3 in Wanroij (aanvraag omgevingsvergunning).
2. Vertrokken naar onbekende bestemming.
3. Spekklef 17 in Oploo (sloopmelding).
4. Deurneseweg 32 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning) .
5. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017.
6. Re-integratieverordening Participatiewet 2017.
De gemeente Sint Anthonis maakt vanaf 30 oktober gebruik van een nieuw
elektronisch Gemeenteblad. In het gemeenteblad worden besluiten en nieuwe regelgeving
gepubliceerd. Dit gemeenteblad is te vinden op officiëlebekendmakingen.nl
Per bekendmaking wordt nu een afzonderlijk Gemeenteblad gepubliceerd op
bovenstaande overheidssite.
U kunt uzelf aanmelden voor de emailservice of de "Over uw Buurt" app downloaden
via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/.  U krijgt dan de door u
gevraagde bekendmakingen in uw mailbox of in de app.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten Sint Anthonis week 44

<1>
Gemeente zoekt leden stembureau gemeenteraadsverkiezingen
De gemeente Sint Anthonis is op zoek naar voorzitters, stembureauleden en
tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart volgend jaar.
Ze hoeven geen ervaring met dit werk te hebben.
Een stembureau wordt bemenst door een voorzitter en drie stembureauleden.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het stembureau.
De verkiezingsdag duurt van 07.30 tot 21.00 uur. Na sluiting van het stembureau
tellen de stembureauleden de stemmen, ondersteund door extra tellers. Er zijn
voldoende stembureauleden om in overleg onderling te rouleren en pauze te nemen.
De voorzitters en stembureauleden krijgen ieder een vergoeding van 200,--.
De tellers ontvangen een waardebon van € 20,--. De gemeente zorgt voor de
catering gedurende de dag.
Instructie
De stembureauleden hoeven geen ervaring op een stembureau te hebben.
Wel moeten ze een (digitale) training volgen om als voorzitter of stembureaulid
benoemd te mogen worden.
Ze moeten ook bij de instructie van de gemeente aanwezig zijn. Tenslotte is een
goede beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Bij de keuze van
stembureauleden is ook van belang dat de gemeente hen graag een goede
afspiegeling van de maatschappij wil laten zijn.

Jouw initiatief
Voel jij je betrokken bij onze gemeente? En wil je een kijkje nemen in het
hart van onze democratie? Maak jouw belangstelling dan vóór 1 december
kenbaar via het e-mailadres nellyclaassen@sintanthonis.nl.
Per post reageren kan ook. Stuur dan uw brief naar Burgemeester en Wethouders
van Sint Anthonis, afdeling Inwoners & Omgeving, t.a.v. mevrouw N. Claassen,
Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.
Wie eerst meer wil weten, kan contact opnemen met mevrouw Nelly Claassen,
consulent burgerzaken, telefoon (0485)-388888.

<2>
Ook jij kunt pleegouder worden!
Pleegzorg Nederland is op zoek naar maar liefst 3.500 nieuwe pleegouders.
Het vraagt hier tijdens de komende Week van de Pleegzorg (1 t/m 8 november)
extra aandacht voor.
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleeggezinnen, die kinderen
tussen nul en achttien jaar een veilig thuis bieden. Soms tijdelijk, soms
voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is
afgelopen jaar echter gedaald. Daarom zijn méér pleegouders nodig.
Wij vinden als samenleving dat kinderen het recht hebben om in een gezin op te
groeien en niet in een tehuis. Daarom zoeken gemeenten en jeugdzorginstellingen
altijd naar jeugdhulp in gezinsvorm. In eerste instantie in de eigen familie
van het kind of bij bekenden. Lukt dat niet, dan zoeken ze een geschikt pleeggezin.
Zo word je pleegouder
Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe
pleegouder worden. Wat telt, is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid
kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden:
Je bent minimaal 21 jaar;
Je kunt een stabiele leefsituatie bieden;
Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming
(de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring aan, na toestemming van jou ).
Meer weten?
Wil je meer informatie over pleegzorg of bijvoorbeeld ervaringsverhalen lezen
van pleegouders? Kijk dan op de website van Pleegzorg Nederland (www.pleegzorg.nl).
Hier vind je antwoord op al je vragen en de mogelijkheid om je aan te melden
of een informatiepakket aan te vragen.

<3>
Gemeente investeert in groen van de dorpen
De gemeente pakt vanaf 6 november in de bebouwde kom van de dorpen
groenvoorzieningen aan. Ze vergroot de diversiteit van de beplanting
  en vult lege plekken op met fraai groen.
Vorige week zijn in de kern Sint Anthonis de grondvoorbereidingen begonnen.
Na Sint Anthonis volgen Wanroij en daarna de andere dorpen.
Begin dit jaar heeft de gemeente het onderhoudsniveau al verhoogd.
Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar.

<4>
Maandag 13 november nostalgische middag in Oelbroeck
  Maandag 13 november is in het multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis
een nostalgische middag over de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.
Historicus Marilou Nillesen van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 neemt de aanwezigen dan met woord en beeld op vermakelijke manier terug naar die tijd.
Ook de deelnemers zelf krijgen de gelegenheid om meegebrachte foto’s op een groot
scherm te laten zien. Daarnaast is er een gezellige quiz (‘Petje op / Petje af’)
met voor iedereen herkenbare filmpjes, muziek en foto’s van weleer.
Kortom, een middag van informatie uitwisselen en herinneringen ophalen.
De organisatie van de middag is in handen van KBO Sint Anthonis in samenwerking
met het BHIC. Iedereen is van harte welkom, zeker wie oude foto’s of films
mee brengt van het oude Sint Anthonis, Landhorst, Ledeacker, Oploo,
Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek of de buurtschap Rijkevoort-De Walsert.
  Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur. Locatie: multifunctioneel centrum Oelbroeck.
Adres: Breestraat 1-D Sint Anthonis. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

<5>
Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Oploo
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Oploo van juli dit jaar heeft geleid
tot 31 doorverwijzingen voor nader onderzoek vanwege verdachte afwijkingen.
Nader onderzoek in het ziekenhuis zal duidelijk moeten maken in welke gevallen
het gaat om een goedaardige afwijking en in welke gevallen een kwaadaardige.
Alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar zijn voor het borstkankeronderzoek uitgenodigd.
85 procent van de 1.337 uitgenodigden heeft meegedaan.
Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden.
Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie
mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

<6>
Bekendmakingen gemeente Sint Anthonis week 44
1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 en
Re-integratieverordening Participatiewet 2017.
2. Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Veegplan 4".
3. Wim Verschurenstraat 19 te Sint Anthonis (sloopmelding).
4. Ledeackersestraat 28 te Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning).
5. Hoevensestraat 1 te Wanroij (besluit omgevingsvergunning).
6. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017 &
Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017.

Website Gemeente Sint Anthonis