Fotowebsite www.tunnis.nl

Den Haag 2 juli 2017

St. Antoniusgilde in de Pausmis.
Jaarlijks wordt in de Sint Jacobus de Meerdere Kerk in Den Haag, ter herdenking
van de pauskeuze, een Pontificale Hoogmis, de zogenaamde Pausmis, opgedragen.
Dit jaar is deze viering zondag 2 juli jl. Voor deze mis was ook het corps
diplomatique uitgenodigd. Het St. Tunnisse gilde was uitgenodigd deze misviering
op te luisteren met aangepaste gildeceremoniŽn.
Al vroeg in de ochtend vertrok de bus met het St. Antoniusgilde en een aantal
partners van de leden naar Den Haag. Om precies 10.00 uur trok het gilde onder
tromgeroffel de Sint Jacobus de Meerdere Kerk binnen. Aansluitend werden de
nuntius en de (hulp-)bisschoppen van Nederland door de koning Maria van Erp en
de hoofdman Jos Verbeeten bij de sacristie opgehaald en naar het altaar begeleid.
De Pontificale Hoogmis werd voorgegaan door kardinaal Eijk, in concelebratie
met de nuntius, Mgr. Cavalli, en de aanwezige (hulp)bisschoppen.
De Latijnse gezangen van het parochieel koor, onder begeleiding van orgel en
met muzikale ondersteuning van een blazersensemble, waren indrukwekkend.
In de kerk waren ook diplomaten aanwezig.

Na afloop van de viering werden de nuntius en de bisschoppen onder begeleiding
van onze koning en onze hoofdman weer teruggebracht na de sacristie.
Onder tromgeroffel en terwijl vele kerkgangers met hun mobieltjes het vertrek
het gilde vastlegden en volgden, trok de stoet de kerk uit.
Aansluitendend trok het gilde op naar de nuntiatuur, de residentie van de nuntius.
De stoet trok veel belangstelling van inwoners en passanten.
Automobilisten stopten om vlug even en foto te maken.
De ontvangst door de nuntius, waarbij ook de bisschoppen van de Nederlandse
bisdommen aanwezig waren, was erg gastvrij en ongedwongen.
In de voortuin werd de vendelgroet aan het kerkelijke gezag gebracht en gaven
de vendeliers een demonstratie. Na afloop werd het gilde en de partners in
de achtertuin van de nuntiatuur een lunch, verzorgd door de zusters van de
nuntiatuur, aangeboden. Het was niet allÍÍn koffie met broodjes en een drankje.
Uit de diversiteit van het geserveerde bleek de enorme gastvrijheid.
Tussen het groen en met vele zonnestralen heerste hier een gezellige en
ontspannen sfeer. Om kwart over 2 vertrok het gilde weer naar St. Anthonis.

Het was voor het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis een eer en een bijzondere
gebeurtenis in deze Ponfiticale Hoogmis en aansluitend op de nuntiatuur
aanwezig te mogen zijn. Een unieke gebeurtenis die voor het gilde niet snel
weer mogelijk zal zijn. Met voldoening kijkt het St. Tunnisse gilde op deze
bijzondere en geslaagde dag terug.

Fotograaf Wil Husken

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87

Met dank aan fotograaf Wil Husken

Mooi als je reageert in het  Gastenboek