Foto's www.tunnis.nl

Persbericht 20-04-2018
Fietspad boswachterij Sint Anthonis opgeknapt en geopend

Op de foto: v.l.n.r. Harm Cornelissen (gemeente), fotograaf Derks,
wethouder Ingrid Voncken, Wessel Pruissen (staatsbosbeheer)
Foto door: Gerrit van Kempen (www.tunnis.nl)

Na de tekst meer foto's van dit prachtig fiets/wandel gebied
tussen Sint Anthonjis en Landhorst
Het recreatieve fietspad door de boswachterij heeft een flinke opknapbeurt
gekregen. Zeven kilometer is opnieuw van betongranulaat voorzien en in vorm
gebracht. De opknapbeurt was mogelijk door een gezamenlijke inspanning van
Staatsbosbeheer en de gemeente Sint Anthonis. Op vrijdag 20 april werd het
vernieuwde pad gezamenlijk heropend.

Wethouder Ingrid Voncken: “de Boswachterij is van grote waarde voor zowel
Staatsbosbeheer, toeristen, als de inwoners van de gemeente. De fietsroute
start en eindigt bij Natuurpoort de Heksenboom en slingert door een gevarieerd
landshap, waarbij bossen, heide, akkers en weilanden elkaar prachtig afwisselen.
Het is formeel eigendom van Staatsbosbeheer, maar toen zij ons vroegen om bij
te dragen aan het vernieuwen van het fietspad hebben we geen moment getwijfeld.”

Beschermen, beleven en benutten
Ook boswachters Frank van Kalleveen en Wessel Pruissen zijn erg enthousiast over
de samenwerking. Wessel: “We hechten allebei enorm veel waarde aan hetzelfde
gebied en hebben regelmatig contact, maar dit was de eerste keer dat de gemeente
en Staatsbosbeheer de financiën van een dergelijk project hebben gedeeld en
daardoor het project gezamenlijk hebben volbracht. Staatsbosbeheer staat voor
de positieve combinatie tussen beschermen, beleven en benutten. Het opgeknapte
fietspad draagt daar enorm aan bij. Door de fantastische inzet van Elco sport
en cultuurtechniek verliepen de werkzaamheden verliepen zeer soepel en vlot.
Ook de fietsers hebben veel begrip getoond en goed meegewerkt aan het spoedige
verloop. Mijn complimenten daarvoor!”

Genieten van fauna en flora
Het fietspad werd op vrijdagochtend op ludieke wijze heropend. De lokale pers
mocht samen met de wethouder en boswachter op een familiefiets zelf het
opgeknapte pad ervaren. Profile Marc Ermens uit Oploo was zo vriendelijk om
hiervoor een familiefiets (Quattrocycles) beschikbaar te stellen, in
samenwerking met verhuurlocatie de Heksenboom. Hierbij zitten maximaal vier
volwassen personen samen op één fiets. Wessel: “Al fietsend is er een hoop
te zien; van gemengd bos tot naaldbos, van heidevelden tot zandverstuivingen.
In de boswachterij zijn ook veel soorten vogels, konijnen, vossen, dassen en
reeën te spotten. En natuurlijk onze schotse Hooglanders en een schaapskudde.
Naast fietsroutes hebben we daarom ook verschillende wandel- en ruiterroutes
uitgezet variërend in lengte”

Ingrid Voncken: “Het opgekapte fietspad is een prachtige start van het
toeristische seizoen 2018. Ik hoop dat het gaat bijdragen aan de kleinschalige,
gezellige recreatie waar iedereen veel plezier aan beleeft. En de samenwerking
met Staatsbosbeheer? Die is zeker voor herhaling vatbaar. Een goei leven maken we samen.”


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

Mensen staan voor 11 uur al te wachten om op dit prachtig terras te mogen genieten
Wij gaan dit ook doen.

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

www.sintanthonis.nl

Mooi als je reageert in het  Gastenboek