Foto- en filmwebsite www.tunnis.nl

Sint Anthonis 1 februari 2018 Inloopavond

Inloopavond verbouwplannen MFC Oelbroeck in Sint Anthonis

Oelbroeck in Sint Anthonis gaat flink op de schop. Op donderdag 1 februari werd
daarom in Oelbroeck een inloopavond gehouden, waar de verbouwplannen werden
toegelicht. De nieuwe plannen voor de multifunctionele accommodatie Oelbroeck
gingen niet alleen over de verbouwingen die er plaats gaan vinden, zoals een
grote centrale ontmoetingsruimte. De plannen gaan ook over een cultuuromslag
en het flexibeler werken om zo de grote aantal functies te kunnen vervullen.
De inloopavond was donderdag 1 februari van 18.30 tot 20.30 uur in
zaal De Spinning. Daar konden huidige gebruikers, toekomstige gebruikers en
alle andere belangstellenden binnenlopen om de tekeningen te bekijken,
toelichting op de plannen te krijgen en commentaar te geven.
1


2


3


4

Mooi als je reageert in het  Gastenboek